Anémia, chudokrvnosť

Anémia (chudokrvnosť) je najčastejším krvným ochorením, ktoré spôsobuje nedostatok červených krviniek, tzv. erytrocytov. O chudokrvnosti hovoríme vtedy, ak sa zníži koncentrácia hemoglobínu v 1 litri periférnej krvi na hodnotu nižšiu ako 135g u mužov a menej ako 120g u žien.

Na anémii sa podieľajú viaceré príčiny, ako porucha krvotvorby, zvýšené krvné rany alebo zvýšený rozpad erytrocytov.
Príznakom pri chudokrvnosti je únavnosť, bledosť kože, nechutenstvo, pocit búšenia srdca, bolesti hlavy, dýchavicva, zvýšenie pulzu ale aj kolaps.