Crohnova choroba

Crohnova choroba (morbus Crohn, regionálna enteritída) je chronické systémové zápalové ochorenie tráviacej trubice. Zápalové zmeny sa môžu vyskytnúť v ktoromkoľvek úseku tráviacej trubice, od pažeráka po análnu oblasť, ale najčastejšie postihujú tenké a hrubé črevo. U 40% pacientov je postihnuté len tenké črevo, u 30% sú zmeny v obidvoch črevách, v 25% prípadov je zápal obmedzený len na hrubé črevo a u zvyšných 5% prípadov zasahuje táto choroba len oblasť konečníku a análneho otvoru. Typické pre morbus Crohn je, že narozdiel od iných zápalov čreva postihuje celú hrúbku steny.

Morbus Crohn sa nevyskytuje často, ale jeho dôležitosť spočíva v tom, že postihuje mladých ľudí, väčšinou medzi 10. a 30. rokom veku. Nastupuje z "plného zdravia" kŕčmi a silnou bolesťou v dolnej pravej časti brucha (lekári preto často na prvý pohľad mylne usudzujú na zápal slepého čreva!), opakovanými hnačkami, krvavou stolicou, nutkaním na zvracanie, nevysvetliteľnou stratou hmotnosti za krátky časový interval. Ochorenie sa môže manifestovať aj anémiou - chudokrvnosťou alebo teplotami trvajúcimi dni až týždne. Postihnutí bývajú často unavení. (Predstavte si plochu futbalového ihriska, akú má črevo po roztiahnutí - ako asi musí zápal prebiehajúci na takej obrovskej ploche vyčerpávať organizmus?!)

Vznik tejto choroby doteraz nie je objasnený. Bolo zistené, že významnú úlohu hrá genetická dispozícia s odchylným typom imunitnej reakcie, to znamená, že na bežné vonkajšie vplyvy (napr. vírusy, chemické látky, lieky) imunitný systém reaguje neprimeraným spôsobom, a to extrémne intenzívne. Táto nadmerná reakcia vedie k porušeniu črevnej slizničnej bariéry, tým sa zvýši priepustnosť sliznice pre cudzorodé látky z črevného obsahu. Látky prestupujú do sliznice, čím len zhoršujú zápalový proces, viac sa narušuje slizničná bariéra, do sliznice vstupuje viac cudzorodých látok a uzaviera sa bludný kruh. Ochorenie je doživotné a prebieha vo fázach, keď sa striedajú ťažké obdobia aktívneho zápalu s kľudovými obdobiami (priebeh v sínusoide). Nevie sa však, čo vyvoláva ataky zápalu rovnako ako vznik ochorenia.