Kašeľ

Kašeľ je obranný reflex organizmu na udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest. Tak odstraňuje cudzie telesá a iné cudzorodé látky. Kašeľ je dôležitým príznakom chronických akútnych ochorení dýchacieho ústrojenstva.V podstate poznáme dva druhy kašľa. Jedným je dráždivý alebo suchý kašeľ, ktorý sa vyznačuje kŕčovitými a drsnými záchvatmi kašľa, ktorý človeka unavuje.

Tento druh kašľa môže zapríčiniť aj prach, chemické výpary alebo cigaretový dym. Druhý je produktívny alebo vlhký kašeľ, ktorú charakterizuje silné dráždenie na kašeľ a hojná tvorba hlienu. Pri tomto kašli sa jedná o obranný reflex tela, ktorý má pomôpcť pri odstraňovaní choroboplodných zárodkov z dýchacích ciest. Dlhšie trvajúci kašeľ môže byť prejavom chronických ochorení (chronický zápal dýchacích ciest, priedušková astma).