• Švédska trakčná lavička
 • Jurassic Minerals
 • Kyäni
 • Previous
 • Ďalší

ALTERMEDIC

alternatívna medicína

Švédska trakčná lavica

Švédska trakčná lavica

Bolo vyvinuté pre preventívne a liečebné využitie pri bolestiach a ochoreniach chrbta, chrbtice a pohybového systému.

 • Cena: 255 €

Dostupnosť: Skladom

Švédska trakčná lavica

 

Bolo vyvinuté pre preventívne a liečebné využitie pri bolestiach a ochoreniach chrbta, chrbtice a pohybového systému.

Trvalé jednostranné zaťaženie, či už v polohe v sede alebo v stoji, tak typické pre náš súčasný život, vedie postupne k preťaženiu a následne k poškodeniu preťažovaných častí tela :

 • preťaženie žilného obehu dolných končatín
 • preťaženie medziobratlových platničiek
 • preťaženie bedrových kĺbov
 • preťaženie vnútorných orgánov /v polohe v sede/

 

Obrátená poloha na trakčnej lavici vyrovnáva tieto dôsledky preťaženia tým najprirodzenejším a najefektívnejším spôsobom.

 

Účinky obrátenej polohy

 

U človeka je krvný obeh v podstate vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je tým postihnutý predovšetkým žilný obeh. Aby sa žilná krv dostala do srdca a do pľúc, musí prekonať zemskú príťažlivosť. Deje sa tak hlavne svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu. Toto riešenie je uspokojivé u prírodného človeka, ktorý musí pracovať telesne. Naproti tomu u civilizovaného človeka, ktorý vedie prevažne sedavý spôsob života, sú svalové sťahy zaisťujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilnej krvi v dolných končatinách a hlavne v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. V častiach tela nad úrovňou srdca môže narážať na ťažkosti obeh krvi tepnovej, hlavne smerom k mozgu. Táto situácia je o to horšia, že civilizovaný človek má pri práci „hlavou“ veľké požiadavky na prívod okysličenej krvi do mozgu. Vzpriamená poloha je taktiež príčinou posunutia vnútorných orgánov /poklesu  žalúdku, čriev,.../, čo vedie k funkčným poruchám. Preto napríklad aj jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy, ktoré umožňujú takmer okamžite odstrániť nevýhody vzpriameného postoja.

 

Účinky na kostru

 

V obrátenej polohe na trakčnej lavici sa svaly rýchlo uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené znovunasiatim tekutiny do jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medziobratlových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom dochádza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné používanie lavice. Obrátenou polohou na trakčnej lavici dosahujeme :

 • predchádzaniu vzniku statických porúch chrbtice /skolióza/ u mladých jedincov v období rastu
 • prevencie vzniku bolestivých vertebrogénnych stavov /bolesti chrbta/
 • liečby všetkých bolestivých vertebrogénnych syndrómov
 • liečby porúch statiky chrbtice mladých jedincov /chybné držanie tela, skoliotické a kyfotické držanie tela, liečby skolióz všetkých stupňov/

 

Pred trakciouPo trakcii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinky na krvný obeh

 

Obrátená poloha na trakčnej lavici má významné účinky na krvný obeh. Vieme, že vzpriamená poloha podporuje hromadenie krvi v žilách v častiach tela pod úrovňou srdca, zatiaľ čo nad úrovňou srdca je brzdený tok tepnovej krvi. Obrátená poloha na trakčnej lavici spôsobuje obrat v tejto situácii : žilná krv je okamžite odvádzaná zo žíl nôh a sú odstránené krvné zrazeniny z brušných orgánov. Tým sa urýchľuje návrat žilnej krvi do srdca. Urýchlením návratu žilnej krvi dostávajú pľúca väčšie množstvo krvi k prečisteniu. Obrátená poloha na trakčnej lavici spolu s hlbokým dýchaním tak prečisťuje organizmus, bez toho aby zaťažoval srdce, ktoré bije rovnomerne a kľudne. Tepnová krv prichádza v dostatočnej miere a pod ľahkým tlakom do mozgu, zatiaľ čo vo vzpriamenej polohe musí táto krv prekonávať gravitáciu. Obrátená poloha na trakčnej lavici pôsobí preventívne proti žilným zrazeninám, kŕčovým žilám a hemeroidom. Pre sklonoch k týmto problémom prispeje obrátená poloha k ich odstráneniu alebo aspoň zmierneniu.

 

Účinky na brušné orgány

 

Oblasť brucha je v podstate staveniskom organizmu. Ide o oblasť medzi bránicou a panvou, ktorá hrá v našom živote rozhodujúcu úlohu. Obrátená poloha na trakčnej lavici uvádza do obehu masy krvi z brušných orgánov. Mimo to zaisťuje dobrý odtok krvi z orgánov uložených v podbrušku, kde prakticky trvalá poloha vsede /charakteristická pre mnoho ľudí/ vedie takmer k trvalému prekrveniu. Prostatické problémy, ktorými trpí toľko mužov po päťdesiatke, sú skomplikované /a niekedy dokonca vyvolané/ týmto množením. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici dochádza k uvoľneniu prostaty a je pociťovaná okamžitá úľava. Dochádza taktiež k odkrveniu pohlavných orgánov. Brušné orgány, ktoré trpia často poklesom /ľadviny, žalúdok, črevá.../, sa dostávajú znovu do svojej normálnej polohy a nadobúdajú pôvodné formy, pokiaľ vykonávame obrátenú polohu na trakčnej lavici systematicky. Obrátená poloha na trakčnej lavici pôsobí mimoriadne dobre na zažívacie ústrojenstvo a jeho pripojené žľazy, predovšetkým na pečeň. Mnoho ľudí so sedavým zamestnaním trpí viac či menej zjavným prekrvením tohto orgánu. Ak si uvedomíme, že všetka žilná krv z tráviaceho ústrojenstva prechádza pečeňou, pochopíme, že je nutné sa vyhnúť prekrveniu tohto orgánu. Zaistenie dobrého prietoku žilnej krvi tráviacim systémom povedie k lepšiemu prívodu krvi a tým pádom ku zlepšeniu zažívacích funkcií. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici dochádza k účinnej masáži pečene.

 

Účinky na pľúca

 

Obrátená poloha na trakčnej lavici upravuje radikálnym spôsobom dýchanie. Pôsobí predovšetkým počas výdychu, ktorý je v dýchacom cykle rozhodujúci. Nedostatočný výdych vedie k trvalej stagnácii zbytkového vzduchu, ktorý je v podstate toxický. Inýmy slovami teda znižuje množstvo vzduchu, ktoré môžeme vdýchnuť. Pľúca civilizovaných ľudí sú zle prevetrávané. Obrátená poloha na trakčnej lavici uľahčuje hlboký výdych tlakom orgánov na bránicu. Horná časť pľúc je dobre ventilovaná a to je pre naše zdravie obzvlášť dôležité.

 

Účinky na mozog

 

Mozog je najlepšie prekrvený orgán nášho tela, keďže jeho potreba čerstvej krvi je neporovnateľne vyššia ako u iných orgánov alebo tkanív. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavici priteká krv pomocou gravitácie v dostatočnom množstve a pod miernym tlakom do mozgového obehu, aby ho doslova prečistila. Obrátená poloha na trakčnej lavici zachováva, prípadne obnovuje pružnosť kapilár. Dostatočné premytie a otvorenie mozgových vlásočníc odstraňuje väčšinu migrén a ďalších bolestí hlavy. Obrátená poloha prekrvením mozgu podporuje a stimuluje duševné funkcie. Pamäť sa zlepšuje rovnako ako sústredenie, zvyšuje sa odolnosť proti nervovej únave, miznú stavy úzkosti a nervozity – a to všetko, keď sa denne praktikuje obrátená poloha na trakčnej lavici. Zlepšujú sa fyziologické funkcie mozgu a tým je umožnené každému jedincovi lepšie využívať svojich duševných schopností.

 

Estetické účinky

 

Tým, že obrátená poloha na trakčnej lavici zlepšuje statiku chrbtice, zaisťuje nám vzpriamený, ľudský postoj a prirodzene pružnú chôdzu. Dostatočným prekrvením tváre tepnovou krvou je pokožka lepšie vyživovaná ako pomocou kozmetických prípravkov. Vďaka obrátenej polohe dochádza k omladzovaniu kože a k jej regenerácii. Dochádza taktiež k dobrému prekrveniu vlasovej pokožky a k podpore rastu vlasov.

Ďalšie účinky obrátenej polohy na trakčnej lavici sú odstránenie nespavosti a prehĺbenie spánku. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu obrátenej polohy na trakčnej lavici je večer po celodennej záťaži. Tá je z tela obrátenou polohou doslova  sňatá. Pretože následne už nie sme vystavení žiadnej záťaži /ideme spať/, pretrváva rozvolnenie chrbtice a kĺbov až do rána. Tým sú samozrejme podporené a prehĺbené všetky ďalšie účinky, ktoré obrátená poloha so sebou prináša, vrátane terapeutických účinkov.

 

Terapeutické účinky

 

Zemský povrch je nabitý záporne, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodné vrstvy atmosféry, v ktorých žijeme, sa teda nachádzajú v elektrostatickom poli smerujúcom zhora nadol. Pri polohe v stoji je človek vystavený vertikálnemu prúdu tejto energie. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavici pôsobí tento prúd na telo opačne. To má u ľudí vyrovnávajúci účinok. Ten vedie k vysokej terapeutickej hodnote obrátenej polohy.

„Ak sa pozeráme na život z hľadiska biofyzikálneho, vidíme, že elektrické javy sú základom všetkého bunečného života a dochádzame k tomu, že konečnou fázou všetkého je elektrický náboj.“ /Dr. J. Belot/. To plne zdôvodňuje nutnosť zakomponovania obrátenej polohy do nášho života. Veľkou prednosťou obrátenej polohy na trakčnej lavici oproti iným obráteným polohám, napr. z jógy /stoj na hlave, sviečka.../, je jej ľahké zaujatie a následne jednoduché ovládanie polohy na trakčnej lavici. Bez akejkoľvek fyzickej námahy si volíme rôzne uhly obrátených polôh. Riadime sa plne vlastnými pocitmi a dbáme na to, aby nám boli obrátené polohy na trakčnej lavici iba príjemné. Podľa subjektívnych pocitov si volíme sklon obrátenej polohy a dobu zotrvania v obrátenej polohe. Ovládať trakčnú lavicu sa naučíme počas prvých 5 minút.

 

 

 

Zásady použitia trakčnej lavice /TL/

 

Pre zdravého človeka bez vážnych zdravotných obmedzení a onemocnení je trakčná lavica vhodná a je možné ju odporučiť širokej vrstve verejnosti.

 

Pri použití trakčnej lavice je nutné sa riadiť „Zásadami použitia trakčnej lavice“.

Zásady použitia trakčnej lavice :

 

a/ Žiadne aplikácie liečby na TL sa nevykonáva „násilím“, tzn. Skrz nepríjemné a bolestivé stavy pacienta. Čím je poloha na lavici príjemnejšia, tým je hlbší stav relaxácie a uvoľnenia a tým je väčšia účinnosť obrátenej polohy.

 

b/ V polohe rovnovážne dochádza k odľahčeniu celého tela – „stavu beztiaže“. Už táto poloha má liečebné účinky.

 

c/ V obrátených polohách neostávame dlhšie ako je nám príjemné. V polohách šikmých ostávame cca od 1min. do 5 min., v polohách kolmých do 1 min. Za túto dobu sa telo dostatočne natiahne a kĺbové spoje rozvoľnia. Potom sa vrátime do polohy rovnovážnej, v ktorej ostávame cca 5-8 min. V tejto polohe natiahnutie a uvoľnenie tela pretrváva aj keď intenzita ťahu je znížená na minimum. Takto sú zachované všetky blahodarné účinky obrátenej polohy, bez toho, aby sme museli zvyšovať dobu zotrvania v obrátenej polohe. Tento postup môžeme počas jednej aplikácie podľa vlastnej znášanlivosti opakovať 2x.

 

d/ Pri rôznych bolestiach a nepríjemných pocitoch sa ihneď vrátime späť do polohy rovnovážnej, v ktorej necháme tieto sprievodné javy doznieť. Pri väčších sprievodných problémoch volíme uhol sklonu lavice čo najmenší, striedavo s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupne podľa adaptácie organizmu.

 

e/ Pri návrate zo šikmej polohy do polohy východzej doporučujeme ostať niekoľko minút /2-3/ v polohe rovnovážnej.

 

f/ Frekvenciu a intenzitu používania TL si každý volí individuálne podľa svojej vlastnej znášanlivosti / zo začiatku môže byť vhodnejšia vyššia frekvencia s kratšou dobou trakcie, napr. 4x denne po 5 min., po adaptácii organizmu môžeme dobu trakcie predĺžiť, napr. 1x denne po cca 15 min./. U starších a chorých ľudí doporučujeme začať s polohou rovnovážnou striedavo s polohou šikmou do cca 50-100 hlavou dole.

Používanie TL podľa týchto zásad je bezpečné a značne efektívne.

 

Použitie trakčnej lavice nedoporučujeme pre ľudí  s nasledujúcimi lekárskymi diagnózami :  vážne srdcové ochorenie /ťažšie stavy po infarkte myokardu, ťažké vrodené srdečné vady/, stavy po mozgovej mŕtvici, pri bolestiach hlavy po zápale mozgových blán, pri výduti mozgu, zelený zákal očí, akútne stavy po zlomeninách obratlových tiel, totálna endoprotéza kolien, po čerstvých operáciách platničiek chrbtice, pri hemofílii, pri ťažkej cukrovke, stavy po operácii lebky, stavy po vysokej amputácii jednej dolnej končatiny, ťažké psychotické stavy /stavy nepríčetnosti a pod./, trvalo vysoký krvný , nadmerne zvýšená činnosť štítnej žľazy, vážne vnútorné ochorenia /napr. kolagenóza, akútne zápaly a ďalšie podľa lekára/. U ľudí vážne chorých alebo trpiacich rôznymi vážnymi zdravotnými problémami musí vhodnosť cvičenia na TL a jeho aplikáciu doporučiť ošetrujúci lekár. Títo ľudia by TL nemali bez doporučenia lekára používať.

 

Pokiaľ sa používaním TL pri liečbe bolesti prehlbujú, nedoporučujeme pacientom k liečbe naďalej používať TL bez konzultácie s lekárom.

 

 

Technické parametre :

 

Parametre konštrukcie        AL 200

Šírka                                         75 cm

Max. výška konštrukcie          235 cm

Hmotnosť konštrukcie            16,5 kg

Max zaťaženie                        120 kg

Povrch           vypalovaný práš. plast 

 

AL 200 – pre výšku osoby od 158 cm do 210 cm

 

Farby :  tmavo červená, hnedá, biela, modrá

 

 

Použitie trakčnej lavice

 

Úchytka na nohy je volne nastaviteľná do požadovanej výšky tak, aby sme boli vzhľadom k ose otáčania v ťažisku. To nám umožní dosiahnuť zmeny polohy lavice postupným zdvíhaním rúk k hlave. Lavica sa s nami začne pretáčať a podľa svojich požiadaviek si môžeme vypolohovať akýkoľvek uhol sklonu až do bodu, kde sa lavička oprie o nastavenú zábranu. Lavička umožňuje nastaviť zábranu na 30, 60 alebo 90 stupňový uhol sklonu. Veľmi doporučujeme prikúpiť k lavičke aj stojan v sume 15,- EUR, ktorý umožňuje nastaviť zábranu na 15, 20 alebo 25 stupňový sklon. Tieto menšie sklony sú vhodné v prípade, že s podobným cvičením ešte len začínate, ale zároveň sú v týchto menších uhloch aj najväčšie účinky lavičky. Keď sa nastavia vyššie sklony, svaly v oblasti chrbtice sa začnú brániť, stiahnu sa a nedochádza k správnemu uvoľneniu. Pričom aj pri sklone 30 stupnov dochádza k danému efektu, ale je o dosť menší = stojan nie je povinný,  ale výrazne zvyšuje účinnosť lavičky. Návrat vykonávame pritiahnutím tela do výpletu /len v kolmej polohe/ a pozvolným pripažovaním rúk k telu.

 

 

 švédska trakčná lavica

 

Svedska trakcna lavickaSvedska trakcna lavicka 1

Svedska trakcna lavicka

 

 

 

Svedska trakcna lavickaSvedska trakcna lavickaSvedska trakcna lavickaSvedska trakcna lavickaSvedska trakcna lavickaSvedska trakcna lavickaSvedska trakcna lavicka

Nastavenie

Dobrý deň, pri preklápaní lavice, ľavý úchyt začne tlačiť do vrchnej časti chodidla ( nártu ). Dá sa toto vyregulovať ? Ako keby ľavá strana úchytu "zaberala" skôr . Tento problém majú všetky osoby , ktoré skúšali lavicu. Lavicu mam cca 1 mesiac. Skúšalo sa všelijako polohovať , ale najviac pomohlo obaliť ľavý úchyt, čo ale nie je celkom najlepšie , lebo ľavá noha akokeby bola viac napnutá. Ďakujem Ivan
Zrušiť odpoveď 2.11.2018 12:27:16

Nový komentár

* (Povinné)

Re: Nastavenie

Dobrý deň, zavolajte nám na 0905 945 760, vysvetlím Vám, ako treba úchytku trochu upraviť.
Odpoveď 6.11.2018 10:21:35

Švédska trakcna lavica

Dobrý deň, chcel by som sa informovať v akych farbách je možné lavicu kúpiť? Ďakujem
Odpoveď 23.2.2018 01:41:05

Dobrý deň chcel by som sa opýtať či...

Dobrý deň chcel by som sa opýtať či by sa dal stroj poslať do nemecka poštou? A čo by to stálo? Dakujem
Odpoveď 15.3.2018 20:59:42

Dobrý deň, je to možné, ale poštovn...

Dobrý deň, je to možné, ale poštovné do Nemecka by stálo 52,- EUR
Odpoveď 19.3.2018 12:55:04

Dobrý deň, hnedá, bordová, modrá a ...

Dobrý deň, hnedá, bordová, modrá a biela.
Odpoveď 23.2.2018 07:07:05

Ivet

Dobrý deň! Prosím, aká je maximálna výška miestnosti, v ktorej sa má prístroj používať? Ďakujem.
Odpoveď 23.1.2018 19:10:15

Re: Ivet

Dobrý deň, asi myslíte skôr minimálna výška. Pokiaľ chcete ísť úplne do kolma, tak cca 230cm, ale odporúčame zo začiatku sklon do 30 stupňov, vtedy stačí výška miestnosti okolo 200cm.
Odpoveď 23.1.2018 20:39:51

protruzia disku

Dobry den, je trakcna lavica vhodna na objemnu protruzia disku L4/5 s prevahou na pravu stranu? Dakujem
Odpoveď 30.5.2017 17:11:02

extruzia disku

Dobrý den chci se zeptat, byla mi diag. extrúzia disku L5 S1, strácí sa mi cit v nohách brní mi. Je vhodné trakční lehatko na túto dg? dekuji
Odpoveď 10.3.2017 20:16:52

Re: extruzia disku

Dobrý den, klienti s touto diagnozou - výhřez ploténky, tvoří většinu našich klientů. Dá se říci, že pro tuto diagnózu a jí podobné bylo lehátko vyvinuto. Trvalý zátěžový stereotyp- dlouhodobé sezení, stání, ... postupem času zatěžované části těla (páteř- meziobratlové ploténky) přetíží. V našem případě ploténka postupně snižuje svůj objem ( vysychá) a je vytlačovaná mimo rozměr obratlů. V dané oblasti se vytvoří svalové napětí - spasmus. Ten se snaží chránit tuto oblast proti zhoršování daného stavu. I přes bolestivý stav jsme nuceni každý den pokračovat v zátěži a tím způsobujeme prohlubování tohoto problému. Když jsmne při bolestech nuceni pokračovat v příčině bolesti tak se daný stav může pouze zhoršovat a mnohdy končí opakovanými operacemi páteře. Při aplikaci lehátka dochází k opaku, k uvolnění svalového napětí po celé ploše zad a tím je umožněno jemným tahem oddálit obratle od sebe. Tím se uvolní ploténka a vytváří se podmínky k využití vrozených regeneračních schopností těla. V tomto případě znovunasátí plotének a tím zvětšovat objem plotének. Při výhřezu se mnohdy ( dle zpětných rekcí klientů) ploténka sama vrací do své polohy a výhřez přestává být diagnostikován. Důležitá je metodika použití lehátka: Nutné je dodržet dobu obrácené polohy do 1 minuty a volit úhly do 30st. hlavou dolů. Vodorovná poloha na lehátku uvolňuje svalové napětí podél páteře, následný mírný úhel hlavou dolů ( do 30 st.) udrží tyto svaly uvolněné a páteř se lehce povytáhne - obratle se odtahují od sebe. Tím se vytváří podmínky pro regeneraci meziobratlových plotének a celého pohybového systému. Pokud by byl úhel hlavou dolů větší, tím se vytvoří větší tah na páteři a uvolněné svaly se reflexivně začnou stahovat a tím se sníží regenerační účinek na ploténky. Pokud doba setrvání v šikmé poloze bude delší jak 1 minuta ( cca 5 min.) bude reakce svalů podobná. Tím chci vysvětlit, že jemnější použití lehátka neni na úkor jeho účinnosti, ale je to naopak. Jemnějším způsobem dosahujeme hlubších regeneračních účinků. Lehátko používáme večer před spaním, aby uvolnění páteře přetrvávalo až do rána ( tím se prohlubují a zjemňují regenerační účinky) a aby nebyla čerstvě uvolněná páteř ihned vystavena zátěži. Ideální je lehátko si předem vyzkoušet a seznámit se se způsobem jeho použití. Účinky se mnohdy projeví už při první aplikaci
Odpoveď 13.3.2017 12:17:51

ischias

Dobrý deň chcela by som spýtať či pomôže aj toto lehatko na ischias... strieľanie mam do zadnej ľavej nohy...ďakujem pekne
Odpoveď 6.2.2017 18:07:14

Re: ischias

Dobrý den, ischias - zánět sedacího nervu,. Nervus ischiadicus neboli sedací nerv je jedním z největších a nejsilnějších míšních nervů, který inervuje převážnou část dolních končetin. Tento nesmírně důležitý nerv vystupuje ze spodní části bederní páteře a křížové kosti. O jeho funkci se většinou dozvíme až ve chvíli, kdy začneme pociťovat náhlou bolest v dolních končetinách.Nejčastější příčinou této bolesti je nepřiměřené dráždění a utlačování samotného kořene sedacího nervu, který se nachází blízko páteře. Za toto dráždění může většinou vyhřeznutá meziobratlová ploténka. Nejde však o žádnou náhlou záležitost. Veškeré komplikace, které nás v konečném důsledku trápí, vznikají postupně a mají určitá stádia. Klienti s touto diagnozou - výhřez ploténky, tvoří většinu našich klientů. Dá se říci, že pro tuto diagnózu a jí podobné bylo lehátko vyvinuto. Trvalý zátěžový stereotyp- dlouhodobé sezení, stání, ... postupem času zatěžované části těla (páteř- meziobratlové ploténky) přetíží. V našem případě ploténka postupně snižuje svůj objem ( vysychá) a je vytlačovaná mimo rozměr obratlů. V dané oblasti se vytvoří svalové napětí - spasmus. Ten se snaží chránit tuto oblast proti zhoršování daného stavu. I přes bolestivý stav jsme nuceni každý den pokračovat v zátěži a tím způsobujeme prohlubování tohoto problému. Když jsmne při bolestech nuceni pokračovat v příčině bolesti tak se daný stav může pouze zhoršovat a mnohdy končí opakovanými operacemi páteře. Při aplikaci lehátka dochází k opaku, k uvolnění svalového napětí po celé ploše zad a tím je umožněno jemným tahem oddálit obratle od sebe. Tím se uvolní ploténka a vytváří se podmínky k využití vrozených regeneračních schopností těla. V tomto případě znovunasátí plotének a tím zvětšovat objem plotének. Při výhřezu se mnohdy ( dle zpětných rekcí klientů) ploténka sama vrací do své polohy a výhřez přestává být diagnostikován. Důležitá je metodika použití lehátka: Nutné je dodržet dobu obrácené polohy do 1 minuty a volit úhly do 30st. hlavou dolů. Vodorovná poloha na lehátku uvolňuje svalové napětí podél páteře, následný mírný úhel hlavou dolů ( do 30 st.) udrží tyto svaly uvolněné a páteř se lehce povytáhne - obratle se odtahují od sebe. Tím se vytváří podmínky pro regeneraci meziobratlových plotének a celého pohybového systému. Pokud by byl úhel hlavou dolů větší, tím se vytvoří větší tah na páteři a uvolněné svaly se reflexivně začnou stahovat a tím se sníží regenerační účinek na ploténky. Pokud doba setrvání v šikmé poloze bude delší jak 1 minuta ( cca 5 min.) bude reakce svalů podobná. Tím chci vysvětlit, že jemnější použití lehátka neni na úkor jeho účinnosti, ale je to naopak. Jemnějším způsobem dosahujeme hlubších regeneračních účinků. Lehátko používáme večer před spaním, aby uvolnění páteře přetrvávalo až do rána ( tím se prohlubují a zjemňují regenerační účinky) a aby nebyla čerstvě uvolněná páteř ihned vystavena zátěži. Ideální je lehátko si předem vyzkoušet a seznámit se se způsobem jeho použití. Účinky se mnohdy projeví už při první aplikaci.
Odpoveď 9.2.2017 15:27:15

Vysoký krvný tlak

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať jazdím kamionom, mam lieky na tlak teraz mam v norme predtým 158/90cca mam bolesti krčnej chrbtce môžem používať toto lehátko? Cvičenie mi nezabera ´dakujem
Odpoveď 29.1.2017 16:50:35

Re: Vysoký krvný tlak

Dobrý den, důležitá je metodika použití lehátka: Nutné je dodržet dobu obrácené polohy do 1 minuty a volit úhly do 30st. hlavou dolů. Vodorovná poloha na lehátku uvolňuje svalové napětí podél páteře, následný mírný úhel hlavou dolů ( do 30 st.) udrží tyto svaly uvolněné a páteř se lehce povytáhne - obratle se odtahují od sebe a zároveň i do osy páteře (hlavně krční páteř). Tím se vytváří podmínky pro regeneraci meziobratlových plotének a celého pohybového systému. Pokud by byl úhel hlavou dolů větší, tím se vytvoří větší tah na páteři a uvolněné svaly se reflexivně začnou stahovat a tím se sníží regenerační účinek na obratlové spojení a ploténky. Pokud doba setrvání v šikmé poloze bude delší jak 1 minuta ( cca 5 min.) bude reakce svalů podobná. Tím chci vysvětlit, že jemnější použití lehátka neni na úkor jeho účinnosti, ale je to naopak. Jemnějším způsobem dosahujeme hlubších regeneračních účinků. Lehátko používáme večer před spaním, aby uvolnění páteře přetrvávalo až do rána ( tím se prohlubují a zjemňují regenerační účinky) a aby nebyla čerstvě uvolněná páteř ihned vystavena zátěži. Ideální je lehátko si předem vyzkoušet a seznámit se se způsobem jeho použití. Účinky se mnohdy projeví už při první aplikaci. Takto jemným použitím lehátka nijak neatakujeme vysoký krevní tlak, naopak velmi často se i tyto problémy stabilizovaly - uvolnění krční páteře, jemná stimulace mozkových tepének, psychické uvolnění. Je vhodné začít úhlem hlavou dolů cca 10st. Odsledovat reakci organismu a podle svých subjektivních pocitů si vytvořit vlastní metodiku.
Odpoveď 31.1.2017 15:48:51

Hernia disku

Dobry den, chcel by som sa opytat ci mozem pouzivat lavicu v pripade ze mam herniu disku medzi C5 a C6 (lateralne vpravo). V pripade, ze ano - aky sklon a poloha ruk su najvhodnejsie? S pozdravom, Tomas
Odpoveď 25.1.2017 11:18:00

Re: Hernia disku

Dobrý deň, o 2 otázky nižšie je odpoveď, ktorá je vhodná aj pre Vás, otázka má názov : C3 a C5 - výrastky
Odpoveď 25.1.2017 14:12:50

Po operacii

Dobrý deň, som mesiac po operácii platničky L5 S1, ešte stále pociťujem bolesti vyžarujúce do ľavej nohy. Pomôže mi trakčný lavica, môžem ju po operácii požívať? Ak áno, kedy po operácii ju môžem začať používať? Ďakujem Martin.
Odpoveď 18.1.2017 00:06:46

Re: Po operacii

Dobrý den, chodit pouze do vodorovné polohy dokud se nezahojí operace - až přestanou bolesti v dolních končetinách. Běžně je to 2 až 3 měsíce. Potom jemně testovat: úhel sklonu 10 ast. jemně páteř povytáhnout, během 1 minuty se zase vrátit. Odsledovat reakci těla. Pokud se daná oblast stane bolestivou tak určitě zjemnit postup. Musí se pooperační stav plně vyhojit.
Odpoveď 18.1.2017 20:24:31

C3 a C5 - výrastky

Dobrý deň, mám problém s C3 a C5 - výrastky, ktoré tlačia na miechu. Mám bolestihlavy, tlak v nose. Chodím na rehabilitáciu, dostala som 10 výživ, trochu sa mi stav zlepšil. Užívam lieky na vysoký tlak - je pod kontrolou ( 120-80) a euthyrox na štítnu žľazu. Je možné používať trakčnú lavicu?
Odpoveď 5.1.2017 20:34:16

Re: C3 a C5 - výrastky

Dobrý den, výrustky na páteři (osteofyty) jsou zapřičiněny mechanickým přetížení páteře, v důsledku tohoto přetížení vznikají degenerativní změny (změny z opotřebení) meziobratlového spojení. Výrustky se mohou vytvářet směrem k páteřnímu kanálu (směr k míše) nebo k výstupům míšních kořenů, postupně vedou k jejich útlaku a tím způsobují bolesti. Při aplikaci lehátka dochází k uvolnění svalového napětí podél celé páteře, tím je umožněno uvolnění obratlového spojení a jemným tahem se obratle uvolňují od sebe. Tím se vytváří podmínky pro využití vrozených regeneračních schopností těla. V tomto případě dochází k znovunasátí plotének a tím zvětšování jejich objemu. V oblasti krční páteře dochází současně ke snížení svalové dysbalance (důsledek jednostranné zátěže, pravák, levák). Tento regenerační proces se v praxi osvědčil při problémech s výrustky na páteři. Výrazně se snížila bolestivost, mnohdy plně odezněla. U mladých lidí nebyly po roce už výrustky diagnostikovány ( tyto případy jsme měly nejvíce u mladých sportovců). Důležitá je metodika použití lehátka: Nutné je dodržet dobu obrácené polohy do 1 minuty a volit úhly do 30st. hlavou dolů. Vodorovná poloha na lehátku uvolňuje svalové napětí podél páteře, následný mírný úhel hlavou dolů ( do 30 st.) udrží tyto svaly uvolněné a páteř se lehce povytáhne - obratle se odtahují od sebe a zároveň i do osy páteře (hlavně krční páteř). Tím se vytváří podmínky pro regeneraci meziobratlových plotének a celého pohybového systému. Pokud by byl úhel hlavou dolů větší, tím se vytvoří větší tah na páteři a uvolněné svaly se reflexivně začnou stahovat a tím se sníží regenerační účinek na obratlové spojení a ploténky. Pokud doba setrvání v šikmé poloze bude delší jak 1 minuta ( cca 5 min.) bude reakce svalů podobná. Tím chci vysvětlit, že jemnější použití lehátka neni na úkor jeho účinnosti, ale je to naopak. Jemnějším způsobem dosahujeme hlubších regeneračních účinků. Lehátko používáme večer před spaním, aby uvolnění páteře přetrvávalo až do rána ( tím se prohlubují a zjemňují regenerační účinky) a aby nebyla čerstvě uvolněná páteř ihned vystavena zátěži. Ideální je lehátko si předem vyzkoušet a seznámit se se způsobem jeho použití. Účinky se mnohdy projeví už při první aplikaci. Takto jemným použitím lehátka nijak neatakujeme vysoký krevní tlak, naopak velmi často se i tyto problémy stabilizovaly - uvolnění krční páteře, jemná stimulace mozkových tepének, psychické uvolnění.Těžké zdravotní problémy se štítnou žlázou jsou kontraindikací. Při dodržení doby sklonu do 1 minuty nebyly ani při takových diagnozách problémy. Je vhodné začít úhlem hlavou dolů cca 10st. Odsledovat reakci organismu a podle svých subjektivních pocitů si vytvořit vlastní metodiku. Ještě mohu doporučit při problémech s výrustky detoxikaci organismu - viz. knižní publikace Cingroš-Sám sobě doktorem. Tam je popsán způsob očisty celého těla s přímým dopadem na klouby a páteř. Samozřejmě, že detoxikačních metod je mnoho, např. použitím koncentrátu Aloe Vera, koncentrátu Hlívy ústřičné, ... Vždy je důležité zvýšit příjem tekutin - vody, na několik litrů denně.
Odpoveď 5.1.2017 20:37:50

Aka by bola dodacia lehota ALO 80 dakuj...

Aka by bola dodacia lehota ALO 80 dakujem
Odpoveď 3.1.2017 14:25:41

Re: Aka by bola dodacia lehota ALO 80 dakuj...

Dobrý deň, je to individuálne, od niekoľkých dní, do niekoľkých mesiacov - záleží, kedy sa ide po tovar, na sklad ich neberieme, pretože ich žiada minimum ľudí.
Odpoveď 3.1.2017 15:00:02

Dobrý den da sa u Vás objednat aj mode...

Dobrý den da sa u Vás objednat aj model ALO 80 dakujem
Odpoveď 2.1.2017 16:29:38

Re: Dobrý den da sa u Vás objednat aj mode...

Dobrý deň, áno, je to možné, ale je tam dlhšia dodacia doba, ako u verzie AL200.
Odpoveď 2.1.2017 19:14:18

Glaukom

Dobry den. Mam zaujem zakupit si tuto trakcnu lavicku no chodim na pravidelne kazdorocne vysetrenia pre podozrenie z glaukomu. Je pri takomto podozreni vhodne preventivne pouzivanie tejto lavicky (zacinajuce bolesti ktizov,sedacieho svalu)? Moj vek 34 r. Dakujem za odpoved.
Odpoveď 9.10.2016 09:20:56

glaukom

Dobrý den, glaukom (zelený zákal) je oční vada. Dáva se za jeho příčinu zvýšený nitrooční tlak - do oka je stále vylučovaná tzv. nitrooční tekutina. U zdravého oka je tato tekutina přiměřeně odváděna odtokovými cestami a tím je udržován normální nitrooční tlak.Pokud odtok vázne a neni v rovnováze s přiváděním nitrooční tekutiny do oka, může dojít k vzestupu nitroočního tlaku a ten může vyvolat glaukomové onemocnění. Toto onemocnění se dá léčit, ale je nevyléčitelné. Nutné řešit s odborným očním lékařem. Glakom vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Obrácená poloha hlavou dolů na lehátku prováděna dle doporučené metodiky nijak toto onemocnění neovlivňuje. Máme klienty vyššího věku s glaukomem a lehátko používají bez problémů. Důležité je dodržet dobu obrácené polohy do 1 minuty a volit úhly do 30st. hlavou dolů. Vodorovná poloha na lehátku uvolňuje svalové napětí podél páteře, následný mírný úhel hlavou dolů ( do 30 st.) udrží tyto svaly uvolněné a páteř se lehce povytáhne - obratle se odtahují od sebe. Tím se vytváří podmínky pro regeneraci meziobratlových plotének a celého pohybového systému. Pokud by byl úhel hlavou dolů větší, tím se vytvoří větší tah na páteři a uvolněné svaly se reflexivně začnou stahovat a tím se sníží regenerační účinek na ploténky. Pokud doba setrvání v šikmé poloze bude delší jak 1 minuta ( cca 5 min.) bude reakce svalů podobná. Tím chci vysvětlit, že jemnější použití lehátka neni na úkor jeho účinnosti, ale je to naopak. Jemnějším způsobem dosahujeme hlubších regeneračních účinků. Tím se zároveň vyhneme ataku zvýšeného prokrvení hlavy a očí. Zelený zákal máme uvedený v kontraindikacích, ale tímto způsobem se vyhýbáme jeho ovlivnění. Ideální je lehátko si předem vyzkoušet a seznámit se se způsobem jeho použití.
Odpoveď 13.10.2016 21:30:40

výrastok na stavcoch

Trpím bolesťami chrbtice. V segmente L5-S1 na dorz. okraji platničky vľavo je kalcifikovaný anulus (hernia) prominujúci do miechového kanála v šírke 3-4 mm, s kontaktom na durálny vak. Následkom tohoto tlaku na miechu mám bolesti v ľavej nohe od kĺba až dolu a sústavne mám mierne stŕpnutú pätu a prsty na tejto nohe. Otázka: či pri tejto diagnóze mi môže pomôcť Vami propagovaná švédska trakčná lavička AL200 aspoň čiastočne, trvale, aby som sa nemusel podrobiť operačnému zákroku odstránenia výrastku tlačiaceho na miechu. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď 13.8.2016 14:12:37

Re: výrastok na stavcoch

Dobrý den, při zhoršeném zdravotním stavu v důsledku sesednutí páteřních obratlů na sebe a při výrustcích (čímž se tento stav zhoršuje) je použití lehátka AL200 vhodné. Rozvolňuje svalové napětí po celé ploše zad (tam kde je bolest na páteři, tam se vytvoří reflexivní obranné stažení svalů-spasmus) a v důsledku toho uvolňuje páteřní obratle od sebe. Tím se odlehčuje přetíženým a sníženým meziobratlovým ploténkám a postupně při pravidelném použití dochází k navyšení jejich objemu. Tím se odstraní dráždění kmenových nervů, které způsobuje zdravotní problémy. Je důležité při akutních stavech dodržet metodiku použití lehátka: zpočátku ( 1. měsíc) úhly hlavou dolů do 15st., v šikmé poloze setrvat cca 1 min.-aby se uvolněné svaly reflexivně znovu nestáhly, opakování 2x. Použití večer před spaním aby uvolněná páteř nebyla vystavená následné zátěži. Doporučuji vlasní vyzkoušení, účinky se mnohdy projevují už při 1. aplikaci.
Odpoveď 15.8.2016 08:14:59

Som 19 rokov po operacii laveho bederneh...

Som 19 rokov po operacii laveho bederneho klbu a okrem toho mam lumboischialgicky syndrom s radikalnou iritaciou L4 a L5, Protruziu disku L3/4 s akcentaciou dolava, spondylozu, primárna subhranicna sirka cervikalneho spin. kanala, protruziu diskov C4/5-C6/7, primarnu generalizovanu osteortrozu a senzitivnu polyneuropatiu. Je na tieto ochorenia vhodna trakcna lavica? Dakujem za odpoved.
Odpoveď 30.6.2016 20:24:21

Re: Som 19 rokov po operacii laveho bederneh...

Dobrý den, zřejmě se jedná o dlouhodobé přetížení bederní páteře a v jeho důsledku došlo k sesedání meziobratlových plotének, které vygradovalo výhřezem ploténky L 3/4. Na tyto zdravotní problémy je autotrakční lehátko MEDIC vhodné. Na lehátku ve vodorovné poloze dochází k uvolnění celkového svalového napětí po celé ploše zad včetně bederní oblasti. V těchto místech se uvolnuji svalové spasmy, které vznikly v důsledku Vašich diagnoz. Po 2 minutách se překlopíme do cca 15 st. hlavou dolů. Úhel je mírný a svaly zústávají uvolněné. Lehce nadlehčíme pánev na pravé straně a nasledně na levé straně.Potom nadlehčíme oblast ramen - dochází k přirozenému natažení celé páteře cca o 3 cm. Šikmo jsme do 1 min., aby se svaly reflexivně nestahovaly. Vrátíme se do vodorovné polohy a za 5 min. to ještě zopakujeme. Tímto dochází postupně k uvolnění meziobratlových plotének a tím k podpoře regenerace plotének ( znuvunasátím tělní tekutiny zvyšují svůj objem a obnovují schopnost fungovat jako pružný polštář mezi těly obratlů). Účinek na krční páteř je obdobný. V této oblasti také dochází k uvolňování svalových dysbalancí ( tah ve směru osy páteře). Doporučuji si lehátko vyzkoušet, mnohdy se úleva a účinky dostaví už po prvním vyzkoušení. Vyvarujte se větších úhlů hlavou dolů - nad 30 st. Větší tah uvolněné svaly stáhne a tím se zastaví regenerační proces plotének, nepustí je od sebe. Pokud nenajdete způsob, jak pravidelně obratle a ploténky uvolňovat a tím regenerovat, hrozí postupné zhoršování daného stavu (denně jsme 16 hod. v poloze vzpřímené a touto zátěží se prohlubuje daný stav. V podstatě jsme v situaci kdy při bolestech musíme pokračovat v příčině (zátěži) té bolesti).
Odpoveď 22.7.2016 08:34:16

Otazka

Dobry den. Chcem sa opytat ci mozem pouzivat trakcne lehatko ak mi diagnostikovali paroxyzmalnu supraventrikularnu tachykardiu. Dakujem za odpoved.
Odpoveď 9.5.2016 21:16:00

Re: Otazka

Dobrý den, při této diagnoze se jedná o poruchy srdečního rytmu. Zde je působení lehátka neutrální. Pokud by toto onemocněni bylo zhoršováno např. v důsledku dlouhodobých stresů, může býl používání autotrakčního lehátka doporučeno v důsledku jeho pozitivního působení na stres. Hluboké dýchání v poloze na lehátku může být nápomocno při stabilizaci srdečního rytmu. Je důležité při použití lehátka dodržovat jeho metodiku: Mírné úhly hlavou dolů - 1. měsíc cca do 15 st., šikmo být do 1 minuty, vrátit se do vodorovné poplohy a znovu do 15 st. do 1 minuty a zase se vrátit. V šikmé poloze nadlehčit pánev a ramena. Páteř postupně povytáhneme cca o 5 cm na délce páteře. Děje se to díky rozvolnění svalů podél páteře v poloze vodorovné ( navozen stav beztíže). Po 1 měsíci zkuste jít do 1. polohy stavitelného dorazu - 30 st. hlavou dolů. Při používání lehátka je třeba sledovat reakci těla a vždy si polohování přizpůsobit podle vlastní snášenlivosti a reakcí organismu.
Odpoveď 13.5.2016 08:22:52

poloha rúk

Dobrý deň, v jeseni som si zakúpila vašu trakčnú lavicu pre herniu krčných platničiek. Používam ju pravidelne pri nízkych uhloch (15 max 20 stupňov). Neviem si však nájsť optimálnu polohu rúk - na začiatku som mala ruky voľne spustené pozdĺž hlavy, avšak začala som mať bolesti v pravom ramennom kĺbe. Ináč poloha rúk sa mi hľadá ťažšie, lebo mám len 158 cm a preto mi aj dlhšie trvalo, kým som sa naučila používať lavicu. ďakujem za odpoveď
Odpoveď 19.4.2016 08:10:16

Re: poloha rúk

Dobrý deň, treba predovšetkým cvičiť so zavretými očami, vtedy sa telo lepšie uvoľní. Treba len vytrvať, skúste dávať ruky do takej polohy, kde Vás bolí čo najmenej a postupne ju začnite dávať do správnej polohy.
Odpoveď 9.5.2016 12:02:18

Masér

Dobrý deň. Obebnal som si autotrakčné lehátko Insportline.V podstate je to to isté bako vaša lavica? A môže sa kombinovať s masážami? Napr. Po masáži keď sú uvoľnené svaly nemá lepší účinok?
Odpoveď 10.4.2016 15:38:12

Re: Masér

Dobrý deň, takzvané Športové autotrakčné lehátka má v ponuke aj náš dodávateľ, ale keďže väčšina klientov s nimi nie je spokojná tak, ako s Autotrakčným lehátkom MEDIC, tak ho ani nemáme zaradené v ponuke. Sú tam určité rozdiely, ktoré spôsobujú, že lehátko, ktoré ponúkame, má pozitívnejšie účinky pre už chorých ľudí.
Odpoveď 11.4.2016 15:11:48

Dobry den chcel by som sa opitat či sa ...

Dobry den chcel by som sa opitat či sa táto lavica môže použiť ked mám posunutu patnicku a ked sa mi medzi lopatkami odtlacaju a dosť mi to ovplyvňuje moju psychiku alebo mam vyskúšať ozon ďakujem
Odpoveď 11.2.2016 16:01:08

Re: Dobry den chcel by som sa opitat či sa ...

Dobrý den, při posunutí ploténky (prostruze, prolaps-výhřez) je použití lehátka vždy vhodné. Přes uvolnění svalů podél páteře ( v místech bolesti vznikají svalové tenze-spasmy)se dokáží uvolňovat obratle páteře od sebe. Tím se vytváří podmínky pro regeneraci plotének, která je tímto uvolněná. V horní části páteře ( krční a část hrudní) mohou bolestivé stavy zapříčinit svalové dysbalance. Účinek na lehátku spočívá v uvolnění a protažení celé páteře ( už při 1. aplikaci se páteř natáhne cca o 5 cm na své délce) a současně se obratle ( jsou li mimo osu páteře) posouvají k ose páteře a tím se postupně snižuje rozsah svalové dysbalance. Při problémech v hrudní páteře je doporučováno v šikmé poloze ( do 30st. hlavou dolů - 1. poloha dorazu) kroužit rukama dokola. U tohoto kroužení nám musí lehátko podržet druhá osoba abychom se při kroužení s lehátkem nevraceli a nehoupali. Při pravidelné a jemné aplikaci obrácené polohy na autotr. lehátku dochází k pravidelnému uvolnění a odtažení obratlů od sebe ( vyrovnání důsledku jejich sesednutí), tím ploténka získává lepší výživu a postupně navyšuje svůj objem tak, že v tomto stavu normálu opět funguje jako pružný polštář mezi těly obratlů. Tento proces se týká každé ploténky. Použití ozónu se indikuje na zmírnění bolestí zad. Ozón uvolní vodu z jádra ploténky, čímž se zmenší její objem i tlak na nervový kořen. Má protizánětlivý a protiotokový efekt a spolu se znecitlivující látkou, která se zvolna uvolňuje, způsobí zmírnění bolesti. My se zaměřujeme na každodenní využití účinků obrácené polohy - obráceného působení gravitace na organismus. Tím vyrovnáváme důsledky každodenních zátěžových stereotypů (pracovní poloha) v plném rozsahu - účinky na krevní oběh, lymfy, vnitřní orgány, nosné klouby, páteř, nervový systém. Pokud se zaměříme na příčinu zdravotních problémů, je pro nás celkem jednoduché udržet si kvalitu života (bez omezujiících zdravotních stavů) na celý život.
Odpoveď 15.2.2016 08:57:01

Zuzana

Dobry den. Mam sklerozu multiplex aj problemi s platnickami. Manzel mi kupil lehatko,mozete mi prosim poradit ci pri sm-ke je vhodna poloha dolu hlavou? Dakujem za opoved
Odpoveď 23.11.2015 05:47:47

Re: Zuzana

Dobrý den, při skleroze multiplex-rostroušené skleroze nemá na dané onemocnění obrácená poloha vliv, je neutrální. Prokrvení mozku je pro mozek velmi vhodné, zvyšuje se zásobení kyslíkem, pozitivně působí na mozkové tepénky a kapilárky,ale samotné onemocnění to neovlivňuje. Při problémech s plotýnkami je obrácená poloha zásadním způsobem vhodná. Umožňuje odlehčení mezoiobratlových plotének. V obrácené poloze dochází k uvolnění svalů podél páteře a tím je umožněn pohyb obratlů od sebe a uvolnění meziobratlových plotének. Tento proces umožňuje ploténkám lepší výživu (znovunasátí) a postupné zvyšování jejich objemu a tím se obnovuje jejich funkce-pružný polštář mezi těly obratlů. Vhodnější jsou malé úhly hlavou dolů, tak do 30 stupňů. Větší úhel vytváří větší tah, který může vést k reflexivní reakci uvolněných svalů podél páteře. Stáhnou se a tím se sníží regenerační účinek na ploténky. Je vhodné se řídit doporučenou metodikou uvedenou v přiloženém návodu.
Odpoveď 24.11.2015 08:37:14

Bechterevova choroba

Dobrý deň, prosím Vás, je táto lavička vhodná aj pri ťažkej degenerácii chrbtice pri bechterevovej chorobe? Môjmu otcovi (65 rokov) neskoro zistili túto chorobu a jej následkom sa až zhrbil a zmenšil z výšky 178 cm na asi 160 cm. Má takú silnú osteoporózu, že si každý deň pichal calciové injekcie do brucha. Zle sa mu dýchalo, lebo sa mu zmenšoval hrudný kôš, tak mu aplikovali nejakú silnú injekciu, ktorá pôsobí 1 rok proti odvápňovaniu kostí. Nemá už také silné bolesti, ale nemôže veľa chodiť, tak sa väčšinou v meste pohybuje na bicykli. Dá sa za pomoci tejto lavičky jeho zhrbenie a bolesti chrbta zmierniť?
Odpoveď 28.10.2015 13:41:43

Re: Bechterevova choroba

Dobrý den, pro diagnozu BECHTĚREV je lehátko doporučované. Při této diagnoze si páteř postupně sesedá a ohýbá se dopředu ( bambusová páteř). Máme mnoho zkušeností s aplikací lehátka při tété diagnoze. Přes uvolnění páteře v lehátku a pomocí mírného tahu ve směru osy páteře ( úhel hlavou dolů cca 15st až 30 st.) dochází k postupnému narovnávání páteře. Pokud při 1. aplikaci lehátka byla u klienta s touto diagnozou mezera mezi hlavou a výpletem, na kterém na lehátku leží, do 15 cm, tak po 10 minutách na lehátku byla hlava již volně položená na výpletu. Při větším ohnutí je narovnávání postupné. Podmínkou je každodenní použití lehátka a volit mírné úhly hlavou dolů, aby rozvolnění svalů podél páteře bylo co nejhlubší.
Odpoveď 28.10.2015 15:05:45

montáž

Prosím Vás ako je to z montážou lavice,dodáva sa zmontovaná,alebo ju treba dať odborne zložiť?Dakujem
Odpoveď 15.10.2015 21:08:26

Re: montáž

Dobrý deň, lavica sa dodáva v demontovanom stave, celá montáž spočíva v zaskrutkovaní 2 skrutiek a keď vložíte telo lavičky do stojana, tak ešte v zaskrutkovaní 2 poistných skrutiek. Za pár minút hotové, šikovný človek to bude mať hotové za 2 minúty, nešikovný za 10. :)
Odpoveď 15.10.2015 21:18:02

Re: Re: montáž

Dakujem za odpoved,este by som chcela spytat dodacia lehota je kolko dni?
Odpoveď 16.10.2015 08:51:32

Re: Re: Re: montáž

Dobrý deň, na dodaciu dobu sa je lepšie pýtať priamo na email alebo si zavolať, keďže aktuálne sú skladom, takže dodacia lehota sú 1-2 dni, ale ak si niekto prečíta tento komentár za 5 mesiacov alebo 5 rokov, už to nemusí platiť.
Odpoveď 16.10.2015 08:54:33

Bechterevova choroba

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je vhodné používať trakčnú lavicu aj pre dignóze bechterev
Odpoveď 7.10.2015 10:06:32

Re: Bechterevova choroba

Dobrý den, pro diagnozu BECHTĚREV je lehátko doporučované. Při této diagnoze si páteř postupně sesedá a ohýbá se dopředu ( bambusová páteř). Máme mnoho zkušeností s aplikací lehátka při tété diagnoze. Přes uvolnění páteře v lehátku a pomocí mírného tahu ve směru osy páteře ( úhel hlavou dolů cca 15st až 30 st.) dochází k postupnému narovnávání páteře. Pokud při 1. aplikaci lehátka byla u klienta s touto diagnozou mezera mezi hlavou a výpletem, na kterém na lehátku leží, do 15 cm, tak po 10 minutách na lehátku byla hlava již volně položená na výpletu. Při větším ohnutí je narovnávání postupné. Podmínkou je každodenní použití lehátka a volit mírné úhly hlavou dolů, aby rozvolnění svalů podél páteře bylo co nejhlubší.
Odpoveď 8.10.2015 14:08:50

malá výška

chcela by som sa spýtať, na opačný problém s výškou ako už bol riešený vyššie. Je možné lehátko používať aj pri výške 150 cm?
Odpoveď 16.9.2015 14:10:31

Re: malá výška

Dobrý deň, model, ktorý máme v ponuke je určený pre výšku 158cm - 210cm. Existuje aj model pre výšku 140cm - 175cm, tento model ale bežne nemáme v ponuke, pretože oň nebol vôbec záujem. Odporúčam Vám kontaktovať nás, skúsime niečo vymyslieť.
Odpoveď 17.9.2015 09:32:26

Môže trakčnú lavicu používať aj

Môže trakčnú lavicu používať aj človek po výmene bedrového kĺbu? Ďakujem. milbris@gmail.com
Odpoveď 7.9.2015 13:48:09

Re: Môže trakčnú lavicu používať aj

Dobrý deň, áno, môže, ale samozrejme treba pristupovať veľmi opatrne, začať na úplne najmenšom možnom náklone - v takmer vodorovnej polohe, všetky cviky vykonávať zo začiatku pomaly, nikam sa neponáhľať, neísť cez bod bolesti, určite si ju treba pred kúpou vyskúšať, či je všetko v poriadku.
Odpoveď 7.9.2015 13:51:13

uskladnenie trakčnej lavice

Dobrý deň, zaujíma ma, či je možné trakčnú lavicu skladať do menších rozmerov keď ju nepoužívam a rozložiť len v prípade použitia. Je tá montáž jednoduchá a neovplyvní nejakým spôsobom spoje ? Pýtam sa preto, lebo mám doma obmedzené priestory. Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom Marcela
Odpoveď 14.4.2015 16:03:34

Re: uskladnenie trakčnej lavice

Dobrý deň, áno, je to jedna z výhod tejto lavičky - dá sa veľmi ľahko a rýchlo zložiť do stavu, keď sa dá niekde uskladniť. Pekne to vidno na jednom z obrázkov, ktoré sú pripojené na konci popisu produktu na našich stránkach, konkrétne je to 4 obrázok odspodu. Prípadne sa dá tá vrchná časť celá vybrať z tých spodných nožičiek a je to ešte o čosi viac skladné. Je to vždy otázka niekoľkých sekúnd, kým to zložíte.
Odpoveď 14.4.2015 17:42:32

Zrezanie platnicky

Dobry den,pred 6 rokmi mi operovali platnicku L5-S1,je mozne pouzivat TL aj po operacii/zrezavani platnicky?Dakujem
Odpoveď 30.12.2014 23:16:29

Dobry den, po operaci plotének se lehá...

Dobry den, po operaci plotének se lehátko běžně používá - předchází se tím dalšímu přetěžování plotének a tím i další potenciální operaci. Pokud po operaci zůstávají v páteří ŠROUBY je situace jiná a musí se lehátko používat velice jemně ( malé úhly = malý tah/ 15st./, krátká doba v šikmých úhlech, max. do 1 min). Můžeme páteř přes opačnou polohu uvolňovat, ale neměli bychom vytvářet tah na zabudované šrouby v páteři. Vnímat reakci těla, při podráždění v místech šroubů je známka, že aplikace lehátka je příliš intenzivní a je třeba zmenšit úhel sklonu. Už vodorovná poloha navozením stavu beztíže a uvolněním svalových napětí po celé ploše zad má léčebné účinky. Aplikace večer před spaním kdy už neni páteř vystavena následnému zatížení a rozvolnění přetrvává až do rána.
Odpoveď 2.1.2015 13:32:05

Výška

rád by som sa opýtal,či pri výške 202 cm dostanem na výplet potrebnú časť tela.
Odpoveď 30.8.2014 21:36:30

Re: Výška

Dobrý deň, oficiálne je lavička určená pre osoby do 210 cm, ale reálne je to skôr okolo 205 cm, takže pri výške 202 cm by to malo byť ešte v poriadku.
Odpoveď 2.9.2014 08:18:24

Re: platničky

Už v mírných úhlech na lehátku hlavou dolů ( do 30 stupňů ) se páteř rozvolní a prodlouží se na své délce cca o 4-5 cm. Odtažením obratlů od sebe se ploténky uvolňují a je jim umožněno znovu nasátí tělní tekutiny do jádra ploténky. Takto zvětšuje ploténka postupně svůj objem a znovu začíná fungovat jako pružný polštář mezi těly obratlů. Toto je jedna z příčin trvalého odeznění bolestí páteře, ale jen při pravidelné aplikaci obrácené polohy. Jinak ploténka zase postupně začne ztrácet svůj objem a bolesti se za pár měsíců mohou vrátit. Objem ploténky je podstatou její funkce. Pokud je ploténka vysunutá, odtažením obratlů od sebe je odstraněno soustavné stlačení ploténky ( základní příčina jejího výhřezu - prolapsu ) a tím je jí umožněn postupně návrat do své správné polohy a následně také její regenerace. Zde je opět nutná pravidelnost použití - nejlépe večer před spaním. Souběžně se rozvolňují kolena a kyčelní klouby. Jejich rozvolněním se snižuje stlačení styčných ploch z chrupavek. Umožňuje se jejich výživa a regenerace. Z tohoto důvodu využívají a doporučují lehátko také výrobci výživ pro klouby. Rozvolněním kloubů je umožněno, aby se kloubní výživa dostala na konečné místo svého působení – poškozené kloubní chrupavky.
Odpoveď 3.7.2014 08:34:20

platničky

Dobrý deň,ja sa chcem spýtať či to má nejaké účinky na vysunuté platničky. Ďakujem
Odpoveď 30.6.2014 19:28:36

Re: skrátené šľachy

Dobrý den, svaly a šlachy dolních končetin se velice efektivně protahují při předklonu, když si upínku na nohy uzavíráme nebo otvíráme. Postup je následující. Po skončení terapie na lehátku se vrátíme do výchozí polohy nohama na zem. Volně se předkloníme a ruce spustíme k zemi. Nesnažíme se předklonit co nejvíce, jen jsme volně v předklonu, nohy nepokrčujeme v kolenou.Jsme opřeni o rám s výpletem, nehrozí přepadnutí. Cítíme tah v kříži, kde se protahují zkrácené svaly - vzpřimovače zad. Dále cítíme tah v zadních svalech stehen a v zadních svalech bérce (lýtko). Vytvoříme jemnou vibraci v ramenech a ruce se přirozeným způsobem pomalu posouvají ke kotníkům. Vydržet v předklonu cca 1 minutu. Takto se napoprvé ruce posunou ke kotníkům cca o 10 až 15 cm. Do 1 měsíce pravidelného používání a praktikování této metodiky mají klienti volně spuštěné ruce při tomto předklonu na úrovní kotníků ( mnohdy i pod úrovní chodidel). Tato poloha také podporuje dráhy meridiánů ( podobné jako v jogistické poloze pasčimotánásana). Samotné achylovky se dobře protahují když se postavíme půlkou chodidla na schod. Přidržujeme se rukou abychom snadno udržely rovnováhu a spouštíme paty pod úroveň schodu a zpět. Je také vhodná další poloha z jogy. Stojíme na celé ploše chodidel (nebo se o to alepoň snažíme). Ruce máme položené dlaněmi na zem asi cca 1metr od chodidel, tlačte hlavu mezi ruce a pánev nahoru. Poloha by měla vypadat jako opačně postavené \" V \" ( pánev je nahoře). Pokud jsou svaly a šlachy u dětí patologicky zkrácené ( např. pokud dítě chodí po špičkách a nedošlapuje na patu), doporučuji pomoc fyzioterapeuta nebo pediatra. Protahování zkrácených svalů a šlach dolních končetin u dětí je velmi doporučováno, je tím ovlivněno i správné držení těla.
Odpoveď 11.6.2014 10:04:46

skrátené šľachy

Dobrý deň, chcem sa opýtať, akým spôsobom na tejto lavici precvičím resp. natiahnem skrátené šľachy dolných končatín, konkrétne Achilovky. Je to vhodné aj pre 10r. dieťa ? Ďakujem.
Odpoveď 9.6.2014 16:41:13

Re: problém s hrudnou chrbticou

Dobrý deň, to je veľmi široko položená otázka. Lavička pomáha na mnohé problémy s chrbticou, najlepšie je, pokiaľ si ju môžete prísť osobne vyskúšať, aby ste mohli posúdiť, či ste sa po jej použití cítili lepšie alebo nie. My sa nachádzame priamo v Dolnom Kubíne, kontakt na nás : 0908 963 677, firma Altermedic.
Odpoveď 10.4.2014 13:59:03

problém s hrudnou chrbticou

Dobrý deň Je dobrá aj na problémy a bolesti vhrudnej chrbtici?
Odpoveď 10.4.2014 12:44:09

Re: Vyhody lehatka

Dobrý den, rozdíly účinků jsou zásadní. Při bolestech zad se v těchto místech svaly reflexivně stahují a vytváří tzv. spasmy. Pokud vytváříte tah na šikmé ploše (inversion Table, trakční stoly, ...) tak tyto svaly reagují obranou a zvyšují své napětí. Výsledkem není uvolnění, ale traumatizace dané oblasti. To je jeden z důvodů proč se od praxe trakčních stolů upouští. Naše lehátko je koncipováno svojí geometrií odlišně. Základem je vodorovná poloha, kde je navozován stav \"beztíže\". Lidé v této poloze díky stavu odlehčení mají pocit , že visí svisle hlavou k zemi. V této poloze se uvolňuje svalové napětí - spasmy a také svalové přepětí (důsledek svalových dysbalancí). Až následně volíme mírný úhel hlavou dolů, aby uvolněné svaly zůstaly uvolněné. Větší úhly by vyvolaly reflexivní stažení těchto svalů. Lehce nadlehčíme pánev a potom ramena. Tímto vyrušením třecí plochy výpletu se páteř nenásilně povytáhne u každého o 4 až 5cm. To je podstata regenerace plotének a pohybového aparátu. Odtažením obratlů se zmačknuté a snížené ploténky uvolní, vzniká podtlak a je jim umožněno znovunasátí tělní tekutiny do sebe a tím navyšovat svůj objem. Takto se lidé dokáží vyhnout operacím páteře, na které byli již objednáni. Na výstavách jsem několikrát vystavoval vedle jiných překlápěcích systémů a lidé byli značně překvapeni rozdílností působení a účinků i když na pohled neshledávali výrazné rozdíly. Např. náš výplet. Pokud jsme jako podložku zad používali pevnou polstrovanou desku, tak se nám spasmatické oblasti svalů neuvolňovali na 100%. Sval měl pevnou oporu v desce a nepovolil se. Na výpletu nemá pevnou oporu, výplet kopíruje tvar páteře a člověk ani nevnímá , že na něčem leží. A svaly se samovolně plně povolují.
Odpoveď 12.9.2013 11:11:35

Vyhody lehatka

Dobrý deň, v čom sú výhody vášho lehátka oproti konkurencii?
Odpoveď 12.9.2013 11:09:57

Re: skolioza

Dobry den, lavica je urcena prave na podobne problemy chrbtice a preto si myslim, zeby mohla pomoct, avsak urcite by som odporucal si ju v tomto pripade prist najprv vyskusat.
Odpoveď 3.9.2013 19:56:41

skolioza

Dobry den manželka ma 28rokov a ma už pol roka velke bolesti chrbtice,že vraj zo skolizy ,pomohla by manželke tato lavica? ďakukem za odpoveď
Odpoveď 3.9.2013 19:52:26

Re: svalova dysbalancia

Dobrý den, v poloze vodorovné, kde se navozuje stav \"beztíže\", dochází k rozvolnění svalového napětí a přepětí (mnohdy je příčinou právě svalová dysbalance). Už v mírně šikmých úhlech (stačí do 30 st.) dochází k rozvolnění obratlů a k jejich odtažení. Zároveň se obratle rovnají podle osy páteře v jejímž směru probíhá tah ( nelze viset křivě ). Tímto procesem se snižují a odstraňují svalové dysbalance zádových svalů. Zkrácené svaly si přitahují obratle k sobě směrem od osy páteře. Tyto obratle jsou při vyvěšování taženy na své původní místo v ose páteře a zároveň se tímto procesem odstraňuje svalové zkrácení - svalová dysbalance. Zkrácené svaly se tímto způsobem protahují, hlavně v jejich zkrácených částech. Je to nejkomplexnější metoda na vyrovnání svalových dysbalancí a automaticky působí po celé délce páteře. Samozřejmě se tyto účinky týkají svalových dysbalancí zádových svalů, nikoliv svalových dysbalancí horních nebo dolních končetin. I když tyto svalové dysbalance se následně promítnou i ve svalových dysbalancí zádových svalů.
Odpoveď 30.7.2013 11:09:38

svalova dysbalancia

Dobrý den chcela by som sa vas opytat ci tato lavica sa da pouzit na svalovu dysbalanciu a ci to bude mat aj nejake pozitivne ucinky. Dakujem
Odpoveď 30.7.2013 11:08:50

Re: Tarlovova cysta

Dobrý den, s aplikaci autotrakčního lehátka na Tarlovovu cystu nemáme zkušenosti. Jediné řešení bude to vyzkoušet. Učinky na autotrakčním lehátku jsou velice jemné a postupné, snadno řiditelné. V poloze vodorovné je navozen rozvolňující stav (stav beztíže). Je tak kontrastní, že lidé mají při 1. aplikaci pocit, že už visí hlavou dolů. Dochází k povolení svalového napětí a svalového přepětí po celé ploše zad. Nic neatakujeme, nic nedráždíme. Následně jdeme s lehátkem asi do 10 st. hlavou dolů. Jemně nadlehčíme pánev, páteř v této oblůasti se povytáhne a obratle páteře se odtáhnou od sebe. Následně nadlehčíme ramena - celá páteř se povytáhne cca o 4 cm. V tahu jsme max. do 1 min. a vrátíme se do vodorovné polohy. Předpokládám, že by tento proces mohl vést ke snížení bolestí v bederní páteři i když příčina neni ve špatném stavu plotének a obratlů, ale v nálezu Tarlatové cysty. Je to přirozený způsob regenerace bez vedlejších účinků. Průběh rozvolnění si plně přizpůsobujeme podle subjektivních pocitů během léčebného procesu. Měli jsme mnoho případů úporných bolestí v oblasti kříže bez určené příčiny. Rozvolnění a regenerace páteře na lehátku vedla vždy k odeznění bolestí. Účinky obrácené polohy jsou velice komplexní a vzájemně se doplňují.
Odpoveď 16.7.2013 10:20:16

Tarlovova cysta

Dobrý deň,mám Tarlovovu cystu v krížovej oblasti,je to vypuklý útvar miechy naplnený ,mozgovým mokom .Trpím bolesťami ,celej chrbtice silným tlakom do brušnej dutiny ,konečníka a pošvy ,Som unavená a niekedy nezvládam ani bežne domáce prace. prosím Vás o váš názor či by mi pomohla švédská lavička.Dakujem za odpoved.
Odpoveď 16.7.2013 10:18:29

Re: Problémy driekovej chrbtice

Dobrý deň, presne na tieto zdravotné problémy je Švédska lavica vhodná, dá sa povedať nenahraditeľná. Dochádza k rozvolneniu svalového napätia podĺž chrbtice. To je základ, z ktorého môžeme vychádzať. Rozvolnenie nastáva vo vodorovnej polohe, kde je navodený stav „beztiaže“. To už má každý pocit, že je visí hlavou nadol. Následne ideme do mierneho sklonu hlavou dole, cca 15 stupňov Viac nie, aby sme nestratili uvoľnenie svalov. Jemne nadľahčíme oblasť panvy a potom oblasť ramien. Tým vyrušíme treciu plochu výpletu, na ktorom ležíme a chrbtica sa samovoľne povytiahne o cca 4cm. Platničky sa nielen uvoľnia a odtiahnu od seba, ale taktiež sa posúvajú k osi chrbtice, pokiaľ sú mimo nej. Podľa Vašej diagnózy to predpokladám. Aplikovať každý deň večer pred spaním – nie je následne zaťažená chrbtica. Posunutie platničiek sa odstraňuje cca do 1 až 2 mesiacov. Potom je viditeľné aj navýšenie objemu platničiek o 1 až 2 mm. Doporučujem osobný odber, kedy je možnosť si lavičku vyskúšať a zoznámiť sa s metodikou jej použitia. Účinky sa vo väčšine prípadov prejavujú ihneď.
Odpoveď 4.7.2013 09:52:28

Problémy driekovej chrbtice

Dobrý deň. Zaujíma ma, či je možné použiť túto lavicu aj pri mojich ťažkostiach. Som po úraze (páde na pravú časť sedacieho svalu), pričom sa mi posunuli 3 stavce L3,L4 a L5 a súčasne vysunula platnička. Pravú nohu mám bolestivú, chôdza mi robí veľký problém. Momentálne som po ozone, nemocničnej liečbe a podstupujem rehabilitácie (Dornova metoda a SM systém) s cieľom vyhnúť sa operácii. Odporúčate mi švédsku trakčnú lavicu?
Odpoveď 4.7.2013 09:38:05

pomôcka ako hrom

Vážený pracujem ako chiropraktik a bez tejto TL by som sa nadrel ako kôň každý zakrok predchádza cvičeniu na TL aby sa mi pacient pripravil na manuálne napránanie poškodenych miest na tele výsledky su užastné.Som z BB ak si to chce niekto overiť môže sa u mňa objednať na tel.č.0918 18 70 60 objednávky prímam do 9 00 pozor stavce Vám to nenapraví to treba manuálne riešiť uvolňuje to len bkokády a jemné cviknuťia a proces niekedy treba opakovať aj 3-5 krát
Odpoveď 28.6.2013 10:06:09

Re: aj po operácii?

Dobrý deň, tak na toto Vám nevieme dať presnú odpoveď, to treba naozaj prediskutovať s lekárom. Ak Vám nerobí problém mierny sklon dole hlavou, tak by v tom nemal byť problém. V takomto prípade je asi najlepšie prísť si to osobne odskúšať. Sme z Dolného Kubína.
Odpoveď 19.3.2013 09:31:30

aj po operácii?

Dobrý deň, mám operovanú krčnú chrbticu. Pri prvej operácii dve titanové platničky, neskôr boli tieto z dôvodu zaborenia sa do stavcov odstránené aj s časťou stavca a najradené kovovou \"tyčkou\" a stabilizované titanovou dlahou cez úroveň troch stavcov. Po druhej operácii mi začali veľké problémy s driekovou a Th chrbticou a platničkami. Nenašla som kontraindikácie, zaujímal by ma názor odborníka-lekára, či takúto liečbu odporúča v mojom prípade. Ďakujem za odpoveď. jana-jana@inmail.sk
Odpoveď 5.3.2013 15:13:24

pstrapak@gmail.com

Dobrý deň, lavička má bohužiaľ nosnosť 120kg, takže tých 140kg je už naozaj priveľa.
Odpoveď 15.1.2011 13:03:53

pstrapak@gmail.com

Zaujímam sa o švédsku trakčnú lavičku,mam bolesti v driekovej chrbtici.Len potrebujem ju na hmotnosť 140 kg. Je to možné? Ak áno,ihneď si ju objednám. Ďakujem Peter
Odpoveď 15.1.2011 12:43:36

niečo super

Lavičku poznám už 3 roky / zakúpil som si ju na výstave v Brne/ a musím povedať, že som sa ešte nestretol s niečím podobným. Už po prvom pokuse som pociťoval úľavu v chrbtovej oblasti sprevádzanú s celkovou uvolnenosťou organizmu. Vstupná suma sa zdá vysoká, ale z istotou možem napísať, že som zatiaľ nestretol človeka, ktorý vyskúšal lavičku a mal z nej zlý pocit/a to na nej ležala aj 75 ročná žena/.
Odpoveď 27.11.2010 10:30:38

Re: Vyssia vaha

Dobry vecer, preposlali sme vas e-mail vyrobcovi a ten nam telefonicky dal nasledovnu odpoved: Uvedena lavicka nesluzi na treningy alebo posilovne, ale na liecenie. Pokial ju budete pouzivat na liecenie chrbtice - podotykam, ze v takom pripade je najvhodnejsia poloha vodorovna so sklonom 15-20 stupnov, nie visiaca, tak v takom pripade vam bude postacovat aj lavicka s nosnostou do 120 kg. Ak by ste chcel podobny pristroj pouzivat na uz spomenute tazsie treningy, tak by vam bola vhodnejsia lavicka od Keppera, ktora je aj pre tazsie vahy, ale nesluzi na liecenie, ale na cvicenie. Samozrejme je cca 3x drahsia, lebo vazi okolo 40 kg.
Odpoveď 26.9.2010 15:01:16

Vyssia vaha

Vážení oslovení, dobrý deň Vám prajem.Prosím Vás o informáciu súvisiacu s AL200.Prosím Vás,mám 124 kg,bývalý vzpierač.Dodnes trénujem, mám 54 rokov.Dlho som cvičil brucho na podobnom stabilnom zariadení-dole hlavou / urobil som 3x15opakovaní./Ide o veľmi dobrú pomôcku. Teraz chcem visieť dole hlavou. Úprimne Vás prosím, či by ste vedeli zvýšiť nosnosť zariadenia AL200 do 135 kg.Ak je možné zosilniť rám ale to už nechám na Vás.Prosím o informáciu na tento môj e-mail a potom ihneď pošlem objednávku na jeden kus AL-200.Prosím po kalkulácii oznámiť aj vyššiu cenu. Vopred Vám ďakujem za pomoc pri odstránení mojich ťažkostí s uvedeným náradím.
Odpoveď 26.9.2010 15:00:56

teeda chcela by som to vyskusat a som zvedava na tie ucinky,nieco pravdy v tom musi byt...
Odpoveď 26.9.2010 15:00:33

Alternatívne produkty

Švédska trakčná lavička - stojan

Švédska trakčná lavička - stojan

Dostupnosť: Skladom

 • 15 €
 ks

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info